Piotr Rajski to wybitny specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Wyróżnia go wieloletnia praktyka i wiedza poparta certyfikatami renomowanych ośrodków, jak Centrum Edukacji Podyplomowej Reha Plus, Kinesio Taping Association International czy American Physical Therapy Association. Ten łódzki fizjoterapeuta w 2006 roku skończył studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii. Jest to uczelnia słynąca